Thursday, April 1, 2010

masa

berikut ialah masa berjalan secara lenggang, bersahaja dan tenang daripada beberapa destinasi terpilih:kuliah lama >> kubri gamaah >> 30 minitsporting >> kubri gamaah >> 20 minitkubri gamaah >> kuliah baru >> 16-20 minitkenapa berjalan baik untuk anda?


1.risiko menghidap penyakit jantung kurang.
2.tak perlu bayar tambang.
3.dll.


untuk kuliah lain, yang anda hanya perlukan masa 5 minit untuk sampai ke kuliah, anda perlu cari sekolah perubatan berasrama penuh.

sekian.

3 comments: